Naše výzva ke konání

Přínášíme výzvu ke konání jak pro věřící, tak pro naše zástupce, aby chránili Boží stvoření.

Jako křesťané se staráme o ty nejvíce zranitelné. Kráčíme v solidaritě s našimi bratry a sestrami po celém světě. Přicházíme z Filipín, Pacifických ostrovů a z celé Evropy, abychom se společně postavili za klimatickou spravedlnost.

Laudato Si’, encyklika papeže Františka o klimatické změně a ekologii, je nám průvodcem v naší pouti. Laudato Si’ je věnována “všem lidem dobré víry” a říká, že klima je “nám všem společné, patří nám všem”. Ale právě teď naši nejchudší bratři a sestry, ti, kteří ze všech nejméně přispívají této klimatické krizi, nejvíce trpí jejími důsledky.

Laudato Si’ říká, že “my, lidské bytosti, jsme spojeni jako bratři a sestry na této úžasné pouti.” Jako poutníci na cestě za lepší budoucnost pro všechna Boží stvoření voláme po:

 • Ambiciózních globálních cílích a pravidlech, která zajistí rychlý konec éry fosilních paliv.
 • Přechod k ekonomii čisté energie.
 • Praktikování integrální ekologie jednotlivci a komunitami.

Přečtěte si víc o našem poslání v prohlášení.

Naše klimatická pouť přináší své poselství po 1500 kilometrů dlouhé cestě, a tak vyzýváme křesťanská společenství k šíření našeho poslání ve smyslu nejvíce vyhovujícím jejích lokálnímu kontextu.

O poutnících

Yeb Saño

Yeb Saño

Tato klimatická pouť je vedena Yeb Sañem, bývalým hlavním klimatickým vyjednávačem za Filipíny. Před několika lety Yebovu komunitu zasáhla obrovská bouře zvaná tajfun Hayian (na Filipínách se jí říká tajfun Yolanda). O život přišly tisíce lidí. S klimatickými změnami jsou na Filipínách podobné bouře stále větší hrozbou. Poté, co bouře skončila, zasvětil Yeb svůj život zajišťování bezpečnější planety pro své bližní i ostatní Boží stvoření po celé planetě. Strávil několik měsíců na moři, aby mohl přinášet svědectví o míře znečištění a zničení přírody a už jednou šel podobnou pouť – z Říma do Paříže pro Pařížskou klimatickou dohodu.

Na celou 1500 kilometrovou cestu se k Yebovi přidá:

 • AG Saño (Přeživší tajfunu Hayian, Filipíny)
 • Albert Lozada (Filipíny)
 • Rodne Galicha (Filipíny)
 • Alan Burns (USA, Spojené Království)
 • Patrick Chadwick (Spojené Království, Francie)
 • Sébastien Dumont (Francie)
 • Maica Quitain-Parado (Filipíny)
 • Berenice Tompkins (USA)

Na část cesty se připojí i další poutníci:

 • Joanna Sustento (přeživší hurikánu Haiyan, Filipíny)
 • Joanna Sustento (přeživší hurikánu Haiyan, Filipíny)
 • Jane Mellett (Irsko)
 • Dani Brought st. (USA)
 • Jaazeal Jakosalem (Filipíny)
 • Sam Inglis (Hong Kong, Velká Británie)
 • reprezentant Pacifických bojovníků za klima

Partneři

Projekt pouti za klima se staví za příběhy naděje a spravedlnosti po celém světě. Více informací o našich přidružených poutích najdete zde.

Projekt pouti za klima řídí mezinárodní sdružení partnerů.

 • Global Catholic Climate Movement (Globální katolické klimatické hnutí)
 • FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Sevizio Internazionale Volontario)
 • Greenpeace
 • eRko (Hnutí křesťanských společností dětí)
 • Koo
 • Wigwam/Rural Links

The 2015 pilgrimage

In 2015, Yeb Saño embarked on an international journey to collect witness to the consequences of the climate crisis. The journey culminated in a pilgrimage from Rome to Paris, where the Paris climate talks were being held. Shoes from around the world were collected in Paris to represent real people around the world who face the effects of climate change. Shoes included a pair from Pope Francis.
The Climate Pilgrimage builds on Yeb’s 2015 journey of encounter and witness. Along the pilgrims’ route from the Vatican to Katowice, they will stop in communities large and small to break bread, share conversations, and build the spirit of solidarity.

Donate