Pochodujeme z Vatikánu do Katovic, abychom pozdvihli zájem o akce týkající se klimatické změny. Vycházíme z hodnot víry a vyzýváme lídry, aby jednali ve jménu odhodlání a lásky a ochraňovali náš společný domov, planetu Zemi. Dosažení tohoto cíle ochrání lidi po celém světě, především ty nejvíc zranitelné.

Jaký je náš cíl?

Snažíme se o:

  • Celosvětovou směrnici o přijetí Pařížské dohody o klimatu všemi zeměmi, což zajistí rychlý
  • Konec éry fosilních paliv
  • Náležitý přechod k ekonomice čistých energetických zdrojů
  • Nedílnou součástí je ekologické zainteresování jednotlivci a komunitami

Více o důvodech, které nás vedou v pochodu za spravedlnost zde.

Donate