Voláme po klimatické spravedlnosti z Vatikánu na jednání OSN o klimatu v Katowicích.

Okolo světa: jedno lidstvo, jeden cíl

Věřící lidé po celém světě se sjednocují na pouti za klimatickou spravedlnost. Jako příchozí z Filipín, Pacifických ostrovů a celé Evropy, stojíme v solidaritě s našimi nejvíce zranitelnými sestrami a bratry.

Naše cesta je inspirovaná Laudato Si’, druhou encyklikou papeže Františka o klimatické změně a ekologii. Zatímco změna klimatu způsobuje běsnění bouří, rozšiřování pouští a zvedání hladin moří, jsou lidé víry vyzýváni ke konání. Jako křesťané milujeme naše blízké, především ty nejzranitelnější, a vyřešení změny klimatu vnímáme jako akt lásky.

Laudato Si’ říká, že se musíme vydat na „dlouhou cestu k obnově“. Přidat se k této cestě můžete i vy, a to napříkald tweetováním politikům a osobnostem či otevíráním diskuze o klimatické změně ve svých komunitách. K pouti se můžete připojit i fyzicky a kráčet po ní s námi.

Více o tom jak se připojit.

Čtěte více o tom, k čemu Vás vyzýváme.

Tweety o klimatické pouti

Novinky

Poutníci

Poutníci

Projekt Climate Pilgrimage vede Yeb Sano, bývalý vedoucí klimatický vyjednavatel na Filipínách.

číst více

Jdeme 1500 kilometrů a dožadujeme se klimatické spravedlnosti.

Donate