Ponaglaj swoich przywódców do działania

Negocjatorzy klimatyczni ONZ reprezentują ciebie. Muszą usłyszeć, że ludzie wiary patrzą i ponaglają ich do podejmowania odważnych decyzji, które ochronią naszych najbardziej podatnych na zranienia siostry i braci. Tweetuj do negocjatorów twojego kraju.

  • Użyj hashtagu #TheClimatePilgrimage
  • Znajdź tutaj Twittera dla negocjatora swojego kraju
  • Wyślij wiadomość z zachętą @ twoimi negocjatorom. Oto kilka sugerowanych wiadomości:

Zaangażuj swoją wspólnotę

Wspólnoty wiary są wezwane do ochrony Bożego świata i tych, którzy go dzielą. Pomóż swojej wspólnocie w drodze ekologicznej przemiany. Udostępniaj materiały swojej wspólnocie.

Udostępnij swoje zdjęcia

Czy zostałeś zainspirowany, aby pójść w pielgrzymce do sprawiedliwości klimatycznej w swojej wspólnocie? Czy przyłączyłeś się do pielgrzymki w Europie? Udostępnij tutaj swoje zdjęcia.

Idź z nami

Zapraszamy wszystkie osoby dobrej woli do przyłączenia się do pielgrzymki klimatycznej. Zapoznaj się z nasza pełną trasą tutaj.

Przejdź z nami dowolną długość pielgrzymki. Skontaktuj się z XX na XX, aby umówić się na miejsce i godzinę spotkania.

Przyłączając się do pielgrzymki zgadasz się na warunki publikacji i odstąpienia od odpowiedzialności

Commit to living the change

Show solidarity with the pilgrims by walking toward greater care for creation in your own life. Join people of faith around the globe in committing to one change to reduce your carbon footprint. Learn more about the actions that make the biggest difference at livingthechange.net

Donate