Naša púť za spravodlivosť

Naša púť za spravodlivosť

Prečo putujeme? Ako kresťania a ľudia dobrej vôle sme spoluzodpovední za ostatných a predovšetkým za tých najzraniteľnejších. Preto putujeme v mene solidarity a empatie s našimi priateľmi na celom svete. Našou púťou nás bude sprevádzať encyklika pápeža Františka...
Donate