Pútnici

Púť za klímu povedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN.

Púť v roku 2015

V roku 2015 sa Yeb Saño vybral na cestu okolo sveta, aby zozbieral príbehy ľudí, ktorí trpia následkami klimatických zmien.

Naša púť za spravodlivosť

Ako kresťania a ľudia dobrej vôle sme spoluzodpovední za ostatných a predovšetkým za tých najzraniteľnejších.

Donate