Pútnici

Pútnici

Púť za klímu povedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN. V roku 2013 zasiahol jeho rodnú obec ničivý tajfún Haiyan. Viac ako 6 000 ľudí vtedy prišlo o život. Klimatická zmena pre Filipíny znamená, že takéto tropické búrky sa budú opakovať...
Púť v roku 2015

Púť v roku 2015

V roku 2015 sa Yeb Saño vybral na cestu okolo sveta, aby zozbieral príbehy ľudí, ktorí trpia následkami klimatických zmien. Počas cesty z Filipín až do USA a Kanady prinášal príbehy ľudí a komunít, na ktoré sa často zabúda. Yebova cesta vyvrcholila pešou púťou z Ríma...
Naša púť za spravodlivosť

Naša púť za spravodlivosť

Prečo putujeme? Ako kresťania a ľudia dobrej vôle sme spoluzodpovední za ostatných a predovšetkým za tých najzraniteľnejších. Preto putujeme v mene solidarity a empatie s našimi priateľmi na celom svete. Našou púťou nás bude sprevádzať encyklika pápeža Františka...
Donate