Globálne hnutie

Púť za klímu nie je jedinou svojho druhu, ale pripája sa k podobným hnutiam po celom svete. Aj vy ste pozvaní zapojiť sa spoločne so svojím spoločenstvom. Ako na to si môžete prečítať tu.

Púť z Assisi

1. septembra, pri príležitosti osláv Celosvetového dňa modlitby za stvorenstvo, sa konala ekumenická slávnosť v Assisi, rodisku sv. Františka. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Vatikánu, Svetovej rady cirkví, Svetového luteránskeho zväzu, anglikánskej cirkvi, ekumenického patriarchátu a mnohých ďalších kresťanských denominácií. Na záver stretnutia všetci zúčastnení lídri symbolicky vyslali ducha sv. Františka na púť do Katovíc.

Púť z Nemecka

9. septembra sa vydali na púť pútnici nemeckého Bonnu. Aj títo pútnici volajú po spravodlivosti pre tých najzraniteľnejších z nás a po starostlivosti o náš spoločný dom. Pútnici z Nemecka sa stretnú s pútnikmi z Ríma v Poľsku a spoločne vkročia do mesta Katovice.

Donate