Prečo putujeme?

Ako kresťania a ľudia dobrej vôle sme spoluzodpovední za ostatných a predovšetkým za tých najzraniteľnejších. Preto putujeme v mene solidarity a empatie s našimi priateľmi na celom svete.

Našou púťou nás bude sprevádzať encyklika pápeža Františka o ekológii a zmene klímy – Laudato Si’. Laudato Si’ je určená „všetkým ľuďom dobrej vôle“, pretože ako hovorí, životné prostredie je „spoločným domom, ktorý patrí všetkým“. Žiaľ, v súčasnosti sú najviac postihnutí klimatickými zmenami naši priatelia, ktorí najmenej k tomuto javu prispievajú.

K čomu vyzývame?

Ako pútnici na spoločnej ceste voláme po tom:

  • Aby sa naši zástupcovia pri OSN dohodli na konkrétnych celosvetových pravidlách pre realizáciu Parížskej dohody a to takých, ktoré zabezpečia rýchly koniec fosílnych palív
  • Aby proces prechodu na čistú energetiku a ekonomiku bol rýchly a spravodlivý
  • Aby si jednotlivci a spoločenstvá osvojili v každodennom živote integrovaný ekologický prístup

Viac si môžete prečítať tu.

Donate