Naša výzva

Vyzývame k tomu, aby sa veriaci, ako aj naši zástupcovia pri OSN rozhodli konať v záujme ochrany stvorenia a všetkého, čo v ňom žije.

Ako kresťania a ľudia dobrej vôle sme spoluzodpovední za ostatných, a predovšetkým za tých najzraniteľnejších. Preto putujeme v mene solidarity a empatie s našimi priateľmi na celom svete. Prichádzame z Filipín, z Tichomoria a z Európy, aby sme sa spoločne postavili za spravodlivé riešenie klimatických zmien.

Našou púťou nás bude sprevádzať encyklika pápeža Františka o ekológii a zmene klímy – Laudato Si’. Laudato Si’ je určená „všetkým ľuďom dobrej vôle“, pretože ako hovorí, životné prostredie je „spoločným domom, ktorý patrí všetkým“. Žiaľ, v súčasnosti sú najviac postihnutí klimatickými zmenami naši priatelia, ktorí najmenej k tomuto javu prispievajú.

Laudato Si’ hovorí, že „my ľudia sme zjednotení ako bratia a sestry na obdivuhodnej púti”. Ako pútnici na spoločnej ceste voláme po tom:

 • Aby sa naši zástupcovia pri OSN dohodli na konkrétnych celosvetových pravidlách pre realizáciu Parížskej dohody a to takých, ktoré zabezpečia rýchly koniec fosílnych palív
 • Aby proces prechodu na čistú energetiku a ekonomiku bol rýchly a spravodlivý
 • Aby si jednotlivci a spoločenstvá osvojili v každodennom živote integrovaný ekologický prístup

O našej výzve si môžete prečítať viac v našom prehlásení.

Naša púť za klímu nesie posolstvo starostlivosti o stvorenie počas celej svojej 1 500-kilomtrovej trasy, povzbudzujeme vás k tomu, aby ste naše spoločné posolstvo zdieľali vo svojich spoločenstvách spôsobom, ktorý je pre vás najviac relevantný.

O pútnikoch

Yeb Saño

Yeb Saño

Púť za klímu povedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN. Pred niekoľkými rokmi jeho rodnú obec zasiahol tajfún Haiyan. Tisíce ľudí vtedy prišlo o život. Klimatická zmena pre Filipíny znamená, že takéto tropické búrky sa budú opakovať čoraz častejšie. Od spomínaného momentu sa Yeb naplno venuje usilovnej práci za bezpečnejšiu planétu. Strávil mesiace na šírom oceáne, kde bol svedkom environmentálnej skazy. V roku 2015 putoval z Ríma do Paríža, kde bola prijatá Parížska klimatická dohoda.

Počas celej púte (1 500 km) budú s Yebom kráčať:

 

 • AG Saño (svedok tajfúnu Haiyan, Filipíny)
 • Albert Lozada (Filipíny)
 • Rodne Galicha (Filipíny)
 • Alan Burns (USA, Veľká Británia)
 • Patrick Chadwick (Veľká Británia, Francúzsko)
 • Sébastien Dumont (Francúzsko)
 • Maica Quitain-Parado (Filipíny)
 • Berenice Tompkins (USA)

Na vybraných úsekoch cesty sa k nim pripoja:

 

 • Joanna Sustento (svedok tajfúnu Haiyan, Filipíny)
 • Nityalila Saulo (Filipíny, USA)
 • Jane Mellett (Írsko)
 • Sr. Dani Brought (USA)
 • Bro. Jaazeal Jakosalem (Filipíny)
 • Sam Inglis (Hong Kongu, Veľká Británia)
 • Zástupcovia skupiny Pacific Climate Warriors

Partneri

Púť za klímu nie je jedinou svojho druhu. Pridávajú sa k nám pútnici po celom svete. Prečítajte si o ďalších púťach.

Púť za klímu koordinuje medzinárodná koalícia partnerov:

Púť v roku 2015

V roku 2015 sa Yeb Saño vybral na cestu okolo sveta, aby zozbieral príbehy ľudí, ktorí trpia následkami klimatických zmien. Počas cesty z Filipín až do USA a Kanady prinášal príbehy ľudí a komunít, na ktoré sa často zabúda.

Yebova cesta vyvrcholila pešou púťou z Ríma do Paríža, kde práve v tom čase prebiehali klimatické rokovania. Súčasťou jeho svedectva bola aj výstava topánok z celého sveta, ktoré reprezentovali ľudí, ktorí čelia negatívnym dopadom klimatických zmien. Medzi topánkami bol aj pár od samotného pápeža Františka.

Tohtoročná púť do Katovíc pokračuje v tradícii zbierania príbehov.
Počas púte budú pútnici prechádzať malými aj veľkými mestami, stretnú sa s miestnymi obyvateľmi, kde budú spolu budovať atmosféru spolupatričnosti a empatie.

Donate