V roku 2015 sa Yeb Saño vybral na cestu okolo sveta, aby zozbieral príbehy ľudí, ktorí trpia následkami klimatických zmien. Počas cesty z Filipín až do USA a Kanady prinášal príbehy ľudí a komunít, na ktoré sa často zabúda.

Yebova cesta vyvrcholila pešou púťou z Ríma do Paríža, kde práve v tom čase prebiehali klimatické rokovania. Súčasťou jeho svedectva bola aj výstava topánok z celého sveta, ktoré reprezentovali ľudí, ktorí čelia negatívnym dopadom klimatických zmien. Medzi topánkami bol aj pár od samotného pápeža Františka.

Tohtoročná púť do Katovíc pokračuje v tradícii zbierania príbehov.
Počas púte budú pútnici prechádzať malými aj veľkými mestami, stretnú sa s miestnymi obyvateľmi, kde budú spolu budovať atmosféru spolupatričnosti a empatie.

Donate