Zakaj smo se podali na pot?

Šli smo na pot od Vatikana do Katovic, da bi glasno pozvali k ukrepanju v zvezi s podebnimi spremembami. Na temelju naših verskih vrednot pozivamo voditelje, naj sprejmejo pogumne ukrepe za zaščito Zemlje, našega skupnega doma. Z uresničitvijo te vizije bomo zaščitili ljudi po vsem svetu, še posebej tiste najranljivejše.

What are we calling for?

Kot romarji na poti do boljše skrbi za stvarstvo pozivamo k:

  • pripravi ambicioznih podnebnih smernic za vse države, ki bodo zagotovile uresničevanje ciljev iz Pariškega podnebnega sporazuma,
  • pravičnemu prehodu na ekonomijo čiste energije,
  • novi, integrirani ekologiji posameznikov in skupnosti.

Več o našem pozivu si lahko preberete v naši Izjavi o namenu.

Donate